Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 669
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 858797
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 64246
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 1316070

บริษัท สากลการประมูล จำกัด

 

ประวัติการก่อตั้งบริษัท

 

          บริษัท  สากลการประมูล  จำกัด    เป็นบริษัทฯที่เปิดดำเนินการ ธุรกิจเฉพาะด้านการประมูลรถยนต์   เพียงด้านเดียวโดยเป็นการประมูลรถยนต์แบบ        เปิดเผยต่อสาธารณะชน (OPENED AUCTION) เนื่องจากทาง บริษัท สากลการประมูล จำกัด  มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจในสาขาที่ทางบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดเท่านั้น โดยผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นักธุรกิจ, นักการเงินนักการธนาคาร   หลากหลายสาขา - อาชีพ    ได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันที่จะให้บริษัท   สากลการประมูล  จำกัด   เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคทั่วไป ในการซื้อขายที่เป็นธรรมและสร้างความพึงพอใจสูงสุด  ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ปณิธานของบริษัท  สากลการประมูล  จำกัด

          บริษัท  สากลการประมูล  จำกัด      มุ่งหวังให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงในธุรกิจประมูลรถยนต์
          บริษัท  สากลการประมูล  จำกัด      มุ่งหวังให้บริษัทฯ เป็นทางเลือกในการบริการที่ดีที่สุด   ในทุก
ขั้นตอนของการประมูล
          บริษัท  สากลการประมูล  จำกัด      มุ่งหวังให้การประมูลเป็นการค้าระบบการค้าเสรี ลดการผูกขาดเป็นวิถีทางของธุรกิจในสหัสวรรษใหม่
          บริษัท  สากลการประมูล  จำกัด      จึงดำเนินนโยบายให้การประมูลรถยนต์มีการพัฒนา, มีการแข่งขันในด้านการบริการ   และเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นธรรมทั้งฝ่ายเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันทางการเงินและลูกค้าของบริษัทฯ
          บริษัท  สากลการประมูล  จำกัด     จึงมุ่งเน้น การบริการที่ดีเยี่ยม อาทิเช่น
             -  การดูแลทรัพย์สินให้ได้  ดีที่สุด
             -  การประชาสัมพันธ์และทำความสะอาดทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินประมูลได้ ราคาที่สูงที่สุด
             -  ส่งคืนเงินค่าทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินได้  เร็วที่สุด
บริษัท สากลการประมูล จำกัด
            เริ่มเปิดดำเนินการ  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2541  ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท   ณ   บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า   คาร์ฟูร์      ถนนสุขาภิบาล 3    และด้วยสถานที่ประกอบการเดิม คับแคบ  ไม่สามารถขยายได้
          ปัจจุบัน    บริษัท   สากลการประมูล    จำกัด     ได้ย้ายสถานที่ประกอบการประมูล มาทำการที่ 46/9 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  ซึ่งสามารถรองรับปริมาณรถและผู้เข้าร่วมการประมูลได้มากขึ้น
          ตลอดระยะเวลา  17  ปี   ที่ผ่านมาทาง  บริษัท สากลการประมูล  จำกัด   ได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนที่ดีจาก   สถาบันทางการเงินกว่า   10 แห่ง   และบริษัท-บุคคลทั่วไป   ในการมอบทรัพย์สินให้  บริษัท  สากลการประมูล  จำกัด    ทำการดูแลทรัพย์สินและดำเนินการประมูลขายทรัพย์สิน

บริษัท สากลการประมูล จำกัด

          มีความมุ่งมั่น  ที่จะดำเนินการในธุรกิจการประมูลรถยนต์เพียงอย่างเดียว  เพื่อ สร้างสรรค์ความเป็นเลิศในด้าน  การบริการ ความซื่อตรง และ ความโปร่งใส
                บริษัทฯ   มีจุดมุ่งหมาย และนโยบายในการรวมทรัพย์สินของบริษัทฯท่านไว้ในการประมูลที่   จุดเดียว     เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางของผู้ซื้อและผู้ขาย  เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดแก่บริษัทฯท่าน อย่างแท้จริง


Current Pageid = 4